Konkurs filmów amatorskich KLAPS
„Klaps dzieciom” 20194/22/2019