Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na e-mail: klaps@vilo.bydgoszcz.pl

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Michałem Dondajewskim (+48 606 493 230)

Adres do korespondencji pocztowej:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
ul. Stanisława Staszica 4
85-014 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Konkurs filmowy – KLAPS”

© 2015-2017 by MD